میکروژئودزی

میکروژئودزی یکی از شاخه های علم ژئودزی است که در آن هدف تعیین حرکت یک نقطه یا یک جزء از یک سازه بزرگ است. بخش میکروژئودزی با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و نرم افزارهای پیشرفته دنیا و همچنین برنامه های تهیه شده توسط کارشناسان این شرکت قادر به ارائه کلیه خدمات مهندسی در این زمینه است.

اهم فعالیتهای گروه میکروژئودزی

-آشکار سازی سدها و محدوده دریاچه آنها
-رفتارسنجی سازه های بزرگ نظیر نیروگاه، برج و پل و…
-رفتارسنجی مناطق زمین لغزشی، گسل ها و مطالعات ژئوتکنونیک
– رفتارسنجی توده های صخره ای